Vyberte výchozí měnu: CZK EUR GBP USD RUB PLN

Reklamace

 

Reklamace


Reklamační řád

Vážený zákazníku,

1. na dodané zboží je Vám poskytována záruka 24 měsíců. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty vada na dodaném zboží, je možné u prodejce, u kterého bylo předmětné zboží zakoupeno, dodané zboží reklamovat (tj. uplatnit právo z odpovědnosti za vady). 
 
Adresa, kde zaslat reklamaci:
HELKON-Milan Hofrichtr
Dlouhá třída 903/24a
736 01 Havířov-Město

2. Reklamaci nelze uplatnit v případě vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem (včetně zásahu do software), používáním v rozporu se záručními podmínkami uvedenými v záručním listě, návodem k obsluze, nesprávnou údržbou, atp. Reklamace se v těchto případech řídí podmínkami Reklamačního řádu a bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění (dne obdržení reklamovaného zboží). 

 


3. Záruční dobu stanovují jednotliví výrobci individuálně. Záruční doba (min. 24 měsíců) je uvedena na záručním listu. 

§ 620 odst.3. 
Prodávající  je na žádost kupujícího povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (faktura).

4. § 621 
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. 

 (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

§ 623
Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

§ 625
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím. Dokladuje záručním listem, fakturou (kopie) a popisem závad na reklamovaném výrobku. Tyto doklady zákazník obdrží při převzetí zboží od dopravce (záruční list + fakturu).

§ 626
(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

§ 627
(1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. 

(2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

5. V případě závady na spotřebiči v záruční době má zákazník právo na bezplatnou opravu spotřebiče nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží.

6. Jestli-že servisní technik shledá závadu na spotřebiči neopravitelnou, sepíše o této skutečnosti  reklamační protokol, ve kterém je závada popsána a neopravitelnost potvrzena. Na základě této zprávy má právo zákazník požadovat výměnu zboží nebo vrácení celé finanční částky u prodávajícího. 

7. Pokud bude zboží neopravitelné nebo neopraveno v zákonné lhůtě 30-ti dnů, máte nárok na vrácení peněz za zboží (bez poštovného). Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Peníze Vám budou zaslány poštovní poukázkou na Vaši adresu nebo na Váš účet, pokud bude uveden. Prosíme zákazníky aby zboží odesílali řádně zabalené a kompletní. 

Je nutné mít k reklamaci vždy záruční list?
Podmínkou vzniku záruky nebo uplatnění příslušných práv není předložení záručního listu! Zákazníkovi stačí jakýkoliv jiný doklad o koupi, ideálně tedy účtenka, faktura s vyznačením data a místa prodeje. Nicméně pokud si to kupující výslovně přeje, musí mu obchodník při prodeji poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Jak je to se záruční dobou (lhůtou) po výměně zboží za jiné?
Jestliže vám obchodník během záruční doby zboží vymění za jiné, začne běžet zcela nová záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně (opravě) součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Nezapomeňte si proto uschovat příslušný doklad. 

Reklamovat je nutné bez zbytečného odkladu
Pozor však na jednu málo známou povinnost. Nehledě na dvouletou záruku musíte vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co jste je objevili). Jestliže tedy vadné zboží dál používáte a reklamaci uplatníte až později, nemusí být uznána.

Kdy nelze uplatnit záruku na zboží
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

Reklamace slevněného zboží nebo v akci
Jestliže obchodník při nákupu výslovně označil konkrétní vady zboží a právě kvůli nim snížil cenu, nemůžete pak na tyto vady uplatnit záruku. Nicméně na případné jiné vady se záruka vztahuje. Záruka se nevztahuje jen na výslovně označené vady. Pokud je tedy zboží pouze zlevněno bez udání důvodu, platí na něj běžná záruka podle zákona.

Opakovaná reklamace vady zboží, výrobku 
Výměnu zboží nebo vrácení peněz - máte, jestliže se vada vyskytne opakovaně. Právo na vrácení peněz za zboží nebo výměnu zboží máte při třetí reklamaci.

Do kdy musí být reklamace vyřízena, možnost prodloužení reklamační lhůty
Každopádně musí reklamace - včetně odstranění vady - být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit jen v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

Co je nutné vzít k reklamaci?
Kromě samotného zboží vám k reklamaci stačí jen doklad o jeho zakoupení v konkrétním internetovém obchodě. Není potřeba záruční list. Nemělo by však chybět příslušenství, tedy například dálkový ovladač k televizi, kabel nebo návod.

 
Vzor ke stažení "Reklamace výrobku" naleznete na konci článku.


Reklamační řád nabývá platnosti 1. 1. 2021 a blíže specifikuje podmínky pro reklamaci elektroniky a domácích spotřebičů u firmy HELKON. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

Sdílení článku:
Soubor ve formátu application/msword

VZOR REKLAMACE VÝROBKU - ke stažení

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 29KB | Počet stažení: 826x

Autor: Helkon | Počet přečtení: 2062x


Kontaktní informace

Milan Hofrichtr - HELKON
Dlouhá třída 903/24a
736 01 Havířov - Město
IČ: 12135488
DIČ: 6703300516

Kamenný obchod: helkon@helkon.cz
E-shop: d.hofrichtr@helkon.cz

Tel.: (+420) 603 426 394

E-shop: (+420) 603 264 509
Servis: (+420) 603 426 394

Pondělí - Pátek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Neděle: zavřeno

GPS: 49°46'36.9"N 18°26'38.7"E

Akceptujeme tyto platební systémy

Druhy plateb v našem e-shopu:

  • dobírkou
  • hotově na pobočce
  • platební kartou na pobočce
  • převodem